Hot Desk

Hot-desking és simplement l'ús d'un lloc de treball no assignat. Aquests espais de treball poden ser utilitzats per qualsevol empleat, de qualsevol departament o nivell, en un dia determinat, sense compromisos de permanència i amb pagament directe per dia.